Pipete cotate

Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 1 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 1 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 1 ml
10,61 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 2 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 2 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 2 ml
11,47 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 100 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 100 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 100 ml
86,22 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 5 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 5 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 5 ml
12,16 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 10 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 10 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 10 ml
14,14 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 11 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 11 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 11 ml
15,87 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 15 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 15 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 15 ml
28,71 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 20 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 20 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 20 ml
24,75 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 25 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 25 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 25 ml
26,55 RON
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 50 ml
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 50 ml Pipete cotate
Pipeta volumetrica cu bula clasa AS - 50 ml
51,73 RON